Cách chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều

Đăng lúc: 02/10/2019
Trong tiếng Anh có nhiều hình thức chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều, nhưng rất dể gây nhầm lẫn và không phải ai cũng có thể dể dàng làm được. Do đó, để có thể chuyển đổi một cách thành thạo và chính xác nhất các bạn phải tuân thủ theo các quy tắc sau đây.

Tổng hợp các quy tắc chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều

1. THÊM “S” vào danh từ số ít để chuyển thành số nhiều

VD:

BEE -> BEES

COMPUTER -> COMPUTERS

HEN -> HENS

DUCK -> DUCKS

APPLE -> APPLES

MANGO -> MANGOS

TABLE -> TABLES

CHAIR -> CHAIRS

HOUSE -> HOUSES

STREET -> STREETS

RIVER -> RIVERS

BIRD -> BIRDS

CAR -> CARS

BICYCLE -> BICYCLES

 2. THÊM “ES” vào những danh từ tận cùng bằng CH, hoặc SH, hoặc S, hoặc X:

VD:

ONE FISH ->  TWO FISHES

ONE BOX- >  TWO BOXES

ONE BUS -> TWO BUSES

ONE WATCH -> TWO WATCHES

3. THÊM “ZES” vào những danh từ tận cùng bằng Z (trường hợp này rất ít).

VD:

ONE QUIZ -> TWO QUIZZES

4. Những danh từ tận cùng bằng một phụ âm và Y: ÐỔI Y thành I và THÊM “ES”.

VD:

ONE BUTTERFLY ->  TWO BUTTERFLIES

ONE LADY -> TWO LADIES

ONE BABY ->  TWO BABIES

Lưu ý: KEY = chìa khóa, tận cùng bằng nguyên âm E và Y nên không áp dụng quy tắc này mà chỉ thêm S vào thành KEYS.

5. Những danh từ tận cùng bằng một phụ âm và O: THÊM ES.

VD:

POTATO -> POTATOES

TOMATO ->  TOMATOES

Lưu ý: quy tắc này có những trường hợp ngoại lệ chỉ có cách phải nhớ nằm lòng, thí dụ như:

PIANO -> PIANOS

PHOTO -> PHOTOS…

6. Những danh từ tận cùng bằng F, FE, FF, BỎ F hoặc FE hoặc FF và THÊM VES.

VD:

WOLF -> WOLVES

WIFE -> WIVES

7. Ngoài những hình thức danh từ theo quy tắc trên, có những danh từ không theo quy tắc nào cả khi chuyển sang hình thức số nhiều. Chúng ta nên

học thuộc lòng những danh từ này.

VD:

MOUSE ->  MICE

GOOSE ->  GEESE

LOUSE -> LICE

CHILD -> CHILDREN

MAN -> MEN

WOMAN -> WOMEN

SHEEP -> SHEEP

TOOTH TEETH

FOOT FEET

Danh từ số nhiều, Chuyển đổi danh từ số ít sang số nhiều, Tiếng Anh lớp 4