Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 1
 • Dẫn nhập -Tổng kết bài học: Giáo viên Thu Chi
 • Giảng dạy chính, phát âm chuẩn: Giảng viên Aaron Gardiner
 • Tặng sách học từ vựng tiếng Anh ( NXB Đại học Quốc Gia ) 
4.5 (206)
Thông tin khóa học

 Lợi ích của khóa học:

Tạo dựng nền tảng học tâp, phát âm chuẩn cho bé ngay từ đầu. Tạo hứng thú và ý thức cho bé khi bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh bằng việc làm quen, nhận biết các yếu tố cơ bản nhất của môn ngoại ngữ này.

Cấu trúc khóa học:

 • 44 video bài giảng tương ứng với 250 phút học
 • 586 câu hỏi trắc nghiệm luyện tập

Cách thức học:

Học mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị trong vòng 12 tháng kể từ ngày kích hoạt đăng ký khóa học

Phương pháp đào tạo phù hợp với mọi học sinh Việt Nam:

Bổ trợ:

 • Kiểm tra năng lực đầu vào miễn phí
 • Hỗ trợ học online từ đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm trong suốt quá trình học
 • Tham gia Group kín trên facebook để nhận kho tài liệu chất lượng

Chúc bé có thật nhiều kiến thức bổ ích khi học với Khóa Mega Fighting tại Megastudy Kids!

Nội dung khóa học

Unit 1
In the park
Trong công viên
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/b/ Ba, Bill, ball, book
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /b/ Ba, Bill, ball, book
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Hi. I’m Ba./ It’s a book.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Hi. I’m Ba./ It’s a book.
Unit 2
In the dining room
Trong phòng ăn
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/k/ cake, car, cat, cup
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /k/ cake, car, cat, cup
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I have a cup.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I have a cup.
Unit 3
At the street market
Ở chợ
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/æ/ Ann, apple, bag, hat
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /æ/ Ann, apple, bag, hat
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
This is my bag.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns This is my bag.
Unit 4
In the bedroom
Trong phòng ngủ
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/d/ Dan, desk, dog, door
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /d/ Dan, desk, dog, door
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
This is Dan./ This is my dog.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns This is Dan./ This is my dog.
Unit 5
At the fish and chip shop
Ở cửa hàng cá và khoai tây chiên
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ɪ/ Tim, chips, fish, milk
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ɪ/ Tim, chips, fish, milk
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I like milk.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I like milk.
Review 1
Unit 1-Unit 5
Ôn tập Unit 1-Unit 5
icon-arrow-down
Review 1
Unit 1-Unit 5
Review
Ôn tập Unit 1-Unit 5
Review 1
Unit 1-Unit 5
Review Ôn tập Unit 1-Unit 5
Unit 6
On the farm
Trên nông trại
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/e/ Ben, eggs, hens, umbrella
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /e/ Ben, eggs, hens, umbrella
Lesson 2:
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
They’re hens.
Lesson 2:
Cấu trúc câu
Sentence Patterns They’re hens.
Unit 7
In the backyard
Ở sân sau nhà
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/g/ girl, goat, gate, garden
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /g/ girl, goat, gate, garden
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
There’s a goat.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns There’s a goat.
Unit 8
In the playground
Trong sân chơi
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/h/ Hoa, hair, hand, head
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /h/ Hoa, hair, hand, head
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Touch your hair.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Touch your hair.
Unit 9
In the shop
Trong cửa hàng
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ɒ/ bottles, boxes, mops, pots
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ɒ/ bottles, boxes, mops, pots
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
There are boxes.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns There are boxes.
Unit 10
At the zoo
Ở vườn thú
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/m/ Mary, monkey, mother, mouse
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /m/ Mary, monkey, mother, mouse
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
She’s Mary.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns She’s Mary.
Review 2
Unit 6-Unit 10
Ôn tập Unit 6-Unit 10
icon-arrow-down
Review 2
Unit 6-Unit 10
Review
Ôn tập Unit 6-Unit 10
Review 2
Unit 6-Unit 10
Review Ôn tập Unit 6-Unit 10
Unit 11
At the bus stop
Tại điểm dừng xe buýt
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ʌ/ bus, running, sun, truck
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ʌ/ bus, running, sun, truck
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Mai is running
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Mai is running
Unit 12
At the lake
Ở hồ nước
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/l/ Lucy, lake, leaf, lemons
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /l/ Lucy, lake, leaf, lemons
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Look at Lucy. Look at the lemons.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Look at Lucy. Look at the lemons.
Unit 13
In the school canteen
Trong nhà ăn trường học
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/n/ Nam, Nick, noodles, nuts
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /n/ Nam, Nick, noodles, nuts
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
He's having nuts.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns He's having nuts.
Unit 14
In the toy shop
Trong cửa hàng đồ chơi
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/t/ Tony, teddy bear, tiger, turtle
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /t/ Tony, teddy bear, tiger, turtle
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I can see a tiger.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I can see a tiger.
Unit 15
At the football match
Ở trận đấu bóng đá
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/f/ Face, father, foot, football
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /f/ Face, father, foot, football
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Touch your face
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Touch your face
Review 3
Unit 11-Unit 15
Ôn tập Unit 11-Unit 15
icon-arrow-down
Review 3 (Unit 11 - Unit 15)
Ôn tập Unit 11 - Unit 15
Review
Ôn tập Unit 11 - Unit 15
Review 3 (Unit 11 - Unit 15)
Ôn tập Unit 11 - Unit 15
Review Ôn tập Unit 11 - Unit 15
Unit 16
Doing the housework
Làm việc nhà
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/w/ Wendy, washing, water, window
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /w/ Wendy, washing, water, window
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I can see water
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I can see water
Unit 17
At the birthday party
Trong bữa tiệc sinh nhật
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/p/ Peter, pasta, pizza, popcorn
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /p/ Peter, pasta, pizza, popcorn
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Let's have popcorn
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Let's have popcorn
Unit 18
In the countryside
Ở vùng nông thôn
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/r/ rabbit, rainbow, river, road
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /r/ rabbit, rainbow, river, road
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I can see a road
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I can see a road
Unit 19
At the sea
Ở biển
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/s/ Sail, sand, sea, singing
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /s/ Sail, sand, sea, singing
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I can see the sea
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I can see the sea
Unit 20
On the field
Trên cánh đồng
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/k/ Kate, bike, kite, kitten
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /k/ Kate, bike, kite, kitten
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
He's flying a kite
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns He's flying a kite
Review 4
Unit 16-Unit 20
Ôn tập Unit 16-Unit 20
icon-arrow-down
Review 4 (Unit 16 - Unit 20)
Ôn tập Unit 16 - Unit 20
Review
Ôn tập Unit 16 - Unit 20
Review 4 (Unit 16 - Unit 20)
Ôn tập Unit 16 - Unit 20
Review Ôn tập Unit 16 - Unit 20
Giảng viên
Giáo viên
Aaron Xavier Gardiner
Giảng viên Đại Học FPT
 • Đến từ Viện Đại Học Quốc Gia Úc
 • giảng viên FPT University, Đại Học Greenwich (Việt Nam) 
 • Từng giảng dạy tại các tổ chức uy tín khác như: Global IELTS School (Bắc Kinh), American Academy (AMA), Ibest Center
 • Từng giảng dạy tại các trường: trường THPT FPT, Trường Marie Curie, trường Phan Đình Phùng
Giảng viên
Giáo viên
Tạ Thu Chi
Giáo viên tại May School

- Học bổng Tiếng Anh ACCESS của Đại sứ quán Hoa Kỳ

- Hiện tại đang giảng dạy tại trung tâm May School và một số trung tâm kháC

- Với kinh nghiệm giảng dạy cho trẻ em cùng tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết, cô Thu Chi thổi hồn những bài giảng của Megastudy Kids thêm phần sinh động, hấp dẫn.

Giảng viên
Giáo viên
Hoàng Thị Ngọc Tú
Giáo viên Trường Quốc Tế Liên Cấp Việt Úc Hà Nội
 • 10 năm giảng dạy tại Trường Quốc Tế Liên Cấp Việt Úc Hà Nội (VAS Hà Nội)
 • Cố vấn chuyên môn của trường mầm non TD’s Kindergarten, chương trình Tiếng Anh Online EDUCA
 • Kinh nghiệm làm việc tại trường Quốc Tế Singapore (SIS); Hội Đồng Anh (Bristish Council)
 • Là tác giả của bộ sách “Cùng khủng long học Tiếng Anh” - bộ sách Tiếng Anh Tiểu Học bán chạy nhất năm 2017
Giảng viên

Đánh giá và nhận xét

Đánh giá

4.5
206 đánh giá
5
148
4
18
3
10
2
4
1
26

Loading..

4.5 (206)
500.000đ
179.000đ/ 1 năm
Đăng ký học
Mở khoá
Khóa học lớp 1 bao gồm
44 bài học video
250 phút
586 câu hỏi
Khóa học khác
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 2
 • Dẫn nhập -Tổng kết bài học: Giáo viên Thu Chi
 • Giảng dạy chính, phát âm chuẩn: Giảng viên Aaron Gardiner
 • Tặng sách học từ vựng tiếng Anh ( NXB Đại Học Quốc Gia ) 
4.5 (125)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 4
 • Dẫn nhập -Tổng kết bài học: Giáo viên Thu Chi
 • Giảng dạy chính, phát âm chuẩn:  Giảng viên Aaron Gardiner
 • Tặng sách học từ vựng tiếng Anh ( NXB Đại Học Quốc Gia ) 
4.5 (277)
Grammar Go - Ngữ pháp chuyên sâu - Cấp độ 1
 • Khóa học ngữ pháp tiếng Anh toàn diện cho học sinh từ lớp 3 - lớp 9
 • Giảng dạy chính: Giảng viên Sara McQuaid đến từ Canada
4.5 (97)
Grammar Go - Ngữ pháp chuyên sâu - Cấp độ 3
 • Khóa học ngữ pháp tiếng Anh toàn diện cho học sinh từ lớp 3 - lớp 9
 • Giảng dạy chính: Giảng viên Sara McQuaid đến từ Canada
5.0 (54)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 5
 • Dẫn nhập -Tổng kết bài học: Giáo viênThu Chi
 • Giảng dạy chính, phát âm chuẩn: Giảng viên Aaron Gardiner
 • Tặng sách học từ vựng tiếng Anh ( NXB Đại học Quốc Gia ) 
4.5 (313)