Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 2
 • Dẫn nhập -Tổng kết bài học: Giáo viên Thu Chi
 • Giảng dạy chính, phát âm chuẩn: Giảng viên Aaron Gardiner
 • Tặng sách học từ vựng tiếng Anh ( NXB Đại Học Quốc Gia ) 
4.5 (125)
Thông tin khóa học

Lợi ích của khóa học:

Tạo dựng nền tảng học tâp, phát âm chuẩn cho bé ngay từ đầu. Tạo hứng thú và ý thức cho bé khi bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh bằng việc làm quen, nhận biết các yếu tố cơ bản nhất của môn ngoại ngữ này.

Cấu trúc khóa học:

 • 44 video bài giảng tương ứng với 250 phút học
 • 586 câu hỏi trắc nghiệm luyện tập

Cách thức học:

Học mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị trong vòng 12 tháng kể từ ngày kích hoạt đăng ký khóa học

Phương pháp đào tạo phù hợp với mọi học sinh Việt Nam:

 

Bổ trợ:

 • Kiểm tra năng lực đầu vào miễn phí
 • Hỗ trợ học online từ đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm trong suốt quá trình học
 • Tham gia Group kín trên facebook để nhận kho tài liệu chất lượng

Chúc bé có thật nhiều kiến thức bổ ích khi học với Khóa Mega Fighting tại Megastudy Kids!

Nội dung khóa học

Unit 1
In the hallway
Ở hành lang
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ʌ/ gloves, honey, mother, son
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ʌ/ gloves, honey, mother, son
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Can you see the gloves?
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Can you see the gloves?
Unit 2
At the cafe
Ở quán cà phê
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/eɪ/ baby, cake, grapes, table
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /eɪ/ baby, cake, grapes, table
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
The cake is on the table.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns The cake is on the table.
Unit 3
On the street
Ở trên đường
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/aɪ/ Mike, bike, five, slide
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /aɪ/ Mike, bike, five, slide
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Five boys are riding bikes.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Five boys are riding bikes.
Unit 4
At the ice cream van
Tại điểm xe bán kem
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/iː/ beach, ice cream, peach, tea
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /iː/ beach, ice cream, peach, tea
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
They’re having ice cream.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns They’re having ice cream.
Unit 5
In the woodland
Ở trong rừng
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/iː/ bee, sheep, sweets, tree
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /iː/ bee, sheep, sweets, tree
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I can draw a bee.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I can draw a bee.
Review 1
Unit 1-Unit 5
Ôn tập Unit 1-Unit 5
icon-arrow-down
Review 1
Unit 1-Unit 5
Review
Ôn tập Unit 1-Unit 5
Review 1
Unit 1-Unit 5
Review Ôn tập Unit 1-Unit 5
Unit 6
At the breakfast table
Tại bàn ăn sáng
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/e/ bread, breakfast, head, sweater
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /e/ bread, breakfast, head, sweater
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I have breakfast.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I have breakfast.
Unit 7
On the coast
Trên bờ biển
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/əʊ/ boat, coach, coast, coat
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /əʊ/ boat, coach, coast, coat
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I can see the boat
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I can see the boat
Unit 8
At the school festival
Tại lễ hội trường
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/u:/ balloon, food, school, scooter
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /u:/ balloon, food, school, scooter
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
He’s drawing a balloon.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns He’s drawing a balloon.
Unit 9
On the river
Ở trên sông
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/aʊ/ blouse, house, mouse, trousers
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /aʊ/ blouse, house, mouse, trousers
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Look at the house.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Look at the house.
Unit 10
In the classroom
Trong lớp học
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ə(r)/ baker, dancer, driver, teacher
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ə(r)/ baker, dancer, driver, teacher
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
She’s a teacher.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns She’s a teacher.
Review 2
Unit 6-Unit 10
Ôn tập Unit 6-Unit 10
icon-arrow-down
Review 2
Unit 6-Unit 10
Review
Ôn tập Unit 6-Unit 10
Review 2
Unit 6-Unit 10
Review Ôn tập Unit 6-Unit 10
Unit 11
At the campsite
Tại điểm cắm trại
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/bl/ black, blackberries, blanket,...
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /bl/ black, blackberries, blanket, blossom
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Where is/are the blanket/ blankets?...
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Where is/are the blanket/ blankets? It’s/They’re on the table.
Unit 12
On the bridge
Ở trên cầu
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/br/ Brian, branch, bridge, brush
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /br/ Brian, branch, bridge, brush
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What’s Brian doing?/He’s drawing...
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What’s Brian doing?/He’s drawing a branch.
Unit 13
In the village square
Ở quảng trường làng
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/cl/ clock, clothes, cloud, clown
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /cl/ clock, clothes, cloud, clown
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Can you see a clock?/Yes, I can./No,...
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Can you see a clock?/Yes, I can./No, I can’t.
Unit 14
At the supermarket
Ở siêu thị
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/tʃ/ cheese, cherries, chicken,...
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /tʃ/ cheese, cherries, chicken, chocolate
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What do we need?/We need some chicken.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What do we need?/We need some chicken.
Unit 15
In the clothes shop
Trong cửa hàng quần áo
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ʃ/ shoes, shop, shorts, T-shirt
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ʃ/ shoes, shop, shorts, T-shirt
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What do you want to buy?/I want to...
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What do you want to buy?/I want to buy some shorts.
Review 3
Unit 11-Unit 15
Ôn tập Unit 11-Unit 15
icon-arrow-down
Review 3
Unit 11-Unit 15
Review
Ôn tập Unit 11-Unit 15
Review 3
Unit 11-Unit 15
Review Ôn tập Unit 11-Unit 15
Unit 16
In the playground
Trong sân chơi
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/pl/ plane, plant, plate, plum
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /pl/ plane, plant, plate, plum
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What are these?/They are planes.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What are these?/They are planes.
Unit 17
In the mountains
Ở trên núi
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/sk/ skating, skiing, skirt, sky
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /sk/ skating, skiing, skirt, sky
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What are they doing?/They are skiing.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What are they doing?/They are skiing.
Unit 18
On the train
Ở trên tàu hỏa
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/tr/ train, tray, trolley, truck
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /tr/ train, tray, trolley, truck
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Where’s the truck?/It’s on the road.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Where’s the truck?/It’s on the road.
Unit 19
In the living room
Trong phòng khách
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ð/ brother, feathers, grandfather,...
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ð/ brother, feathers, grandfather, grandmother
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Who’s that?/That’s my grandmother.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Who’s that?/That’s my grandmother.
Unit 20
At the doctor's
Ở phòng khám
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/θ/ mouth, throat, thumb, tooth
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /θ/ mouth, throat, thumb, tooth
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What’s the matter?/My tooth is...
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What’s the matter?/My tooth is painful.
Review 4
Unit 16-Unit 20
Ôn tập Unit 16-Unit 20
icon-arrow-down
Review 4
Unit 16-Unit 20
Review
Ôn tập Unit 16-Unit 20
Review 4
Unit 16-Unit 20
Review Ôn tập Unit 16-Unit 20
Giảng viên
Giáo viên
Aaron Xavier Gardiner
Giảng viên Đại Học FPT
 • Đến từ Viện Đại Học Quốc Gia Úc
 • giảng viên FPT University, Đại Học Greenwich (Việt Nam) 
 • Từng giảng dạy tại các tổ chức uy tín khác như: Global IELTS School (Bắc Kinh), American Academy (AMA), Ibest Center
 • Từng giảng dạy tại các trường: trường THPT FPT, Trường Marie Curie, trường Phan Đình Phùng
Giảng viên
Giáo viên
Tạ Thu Chi
Giáo viên tại May School

- Học bổng Tiếng Anh ACCESS của Đại sứ quán Hoa Kỳ

- Hiện tại đang giảng dạy tại trung tâm May School và một số trung tâm kháC

- Với kinh nghiệm giảng dạy cho trẻ em cùng tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết, cô Thu Chi thổi hồn những bài giảng của Megastudy Kids thêm phần sinh động, hấp dẫn.

Giảng viên
Giáo viên
Hoàng Thị Ngọc Tú
Giáo viên Trường Quốc Tế Liên Cấp Việt Úc Hà Nội
 • 10 năm giảng dạy tại Trường Quốc Tế Liên Cấp Việt Úc Hà Nội (VAS Hà Nội)
 • Cố vấn chuyên môn của trường mầm non TD’s Kindergarten, chương trình Tiếng Anh Online EDUCA
 • Kinh nghiệm làm việc tại trường Quốc Tế Singapore (SIS); Hội Đồng Anh (Bristish Council)
 • Là tác giả của bộ sách “Cùng khủng long học Tiếng Anh” - bộ sách Tiếng Anh Tiểu Học bán chạy nhất năm 2017
Giảng viên

Đánh giá và nhận xét

Đánh giá

4.5
125 đánh giá
5
92
4
16
3
3
2
1
1
13

Loading..

4.5 (125)
500.000đ
179.000đ/ 1 năm
Đăng ký học
Mở khoá
Khóa học lớp 2 bao gồm
44 bài học video
220 phút
600 câu hỏi
Khóa học khác
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 1
 • Dẫn nhập -Tổng kết bài học: Giáo viên Thu Chi
 • Giảng dạy chính, phát âm chuẩn: Giảng viên Aaron Gardiner
 • Tặng sách học từ vựng tiếng Anh ( NXB Đại học Quốc Gia ) 
4.5 (206)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 4
 • Dẫn nhập -Tổng kết bài học: Giáo viên Thu Chi
 • Giảng dạy chính, phát âm chuẩn:  Giảng viên Aaron Gardiner
 • Tặng sách học từ vựng tiếng Anh ( NXB Đại Học Quốc Gia ) 
4.5 (277)
Grammar Go - Ngữ pháp chuyên sâu - Cấp độ 3
 • Khóa học ngữ pháp tiếng Anh toàn diện cho học sinh từ lớp 3 - lớp 9
 • Giảng dạy chính: Giảng viên Sara McQuaid đến từ Canada
5.0 (54)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 3
 • Dẫn nhập -Tổng kết bài học: Giáo viên Thu Chi
 • Giảng dạy chính, phát âm chuẩn: Giảng viên Aaron Gardiner
 • Tặng sách học từ vựng tiếng Anh ( NXB Đại Học Quốc Gia ) 
4.5 (235)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 5
 • Dẫn nhập -Tổng kết bài học: Giáo viênThu Chi
 • Giảng dạy chính, phát âm chuẩn: Giảng viên Aaron Gardiner
 • Tặng sách học từ vựng tiếng Anh ( NXB Đại học Quốc Gia ) 
4.5 (312)