Về công ty Megabook

Công ty cổ phần sách và giáo dục trực tuyến Megabook hoạt động từ ngày 27/8/2015. Sau gần 4 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu sách Megabook ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực phát hành sách tham khảo đặc biệt là dòng sách luyện thi.