Hướng dẫn kích hoạt và tham gia khóa học

Xin chào bố mẹ và các bé, để kích hoạt và tham gia khóa học của Megastudy Kids, bố mẹ theo dõi hướng dẫn chi tiết dưới đây!