Cấp độ 2 - Tiếng Anh vượt trội lớp 2

Khóa mega5 - 5 cấp độ
1
2
3
4
5
2
Cấp độ 2 - Tiếng Anh vượt trội lớp 2
Số bài học: 44
Tổng thời gian: 220 phút
Câu hỏi: 600 câu
Học được trên mọi thiết bị

Lợi ích khóa học

Khóa học Mega5 - Con vượt trội Tiếng Anh Tiểu Học 1-5 

Dành cho học sinh Tiểu Học với chương trình đạt chuẩn quốc Tế do NXB Macmilan - Vương Quốc Anh kết hợp với Bộ giáo dục Việt Nam phát triển.

Khóa học bao gồm 5 cấp độ tương đương 5 lớp (lớp 1 - lớp 5)

Với khóa học này, học sinh được lựa chọn xuất phát điểm theo trình độ tự nhiên của con (Tiếng Anh không theo độ tuổi): Học nhanh: lên cấp độ - Học chưa tốt: ôn lại nền tảng

Lợi ích cụ thể từng khóa học

Cấp độ 1 - Tiếng Anh vượt trội lớp 1: Tạo dựng nền tảng học tập, phát âm chuẩn cho bé ngay từ đầu. Tạo hứng thú và ý thức cho bé khi bắt đầu tiếp xúc với Tiếng Anh bằng việc làm quen và nhận biết các yếu tố cơ bản nhất của môn ngoại ngữ này.

Cấp độ 2 - Tiếng Anh vượt trội lớp 2: Bé học chuẩn phương pháp ghi nhớ từ vựng, vận dụng cấu trúc câu. Tạo nền tảng và tâm thế cho bé trước khi bước vào chương trình học Tiếng Anh lớp 3 của Bộ Giáo Dục một cách hiệu quả.

Cấp độ 3,4,5 - Tiếng Anh vượt trội lớp 3,4,5: Bé tiếp thu Tiếng Anh chuẩn ngay từ đầu với thầy giáo nước ngoài, đồng thời duy trì điểm số cao trên lớp. Tiếp thu và thực hành các kiến thức Phát âm - Trọng âm - Từ vựng - Cấu trúc câu theo lớp một cách thành thạo.

Chúc bé có thật nhiều kiến thức bổ ích khi học với Khóa Mega5 tại Megastudy Kids!

Giảng viên

Giảng viên
Aaron Xavier Gardiner
Giảng viên Đại Học FPT
Giảng viên
Tạ Thu Chi
Giáo viên tại May School
Chuyên gia
Hoàng Thị Ngọc Tú
Giáo viên Trường Quốc Tế Liên Cấp Việt Úc Hà Nội
Diễn viên
Jo Phương Chi
Học sinh
Diễn viên
Nguyễn Tường Duy
Học sinh

Lộ trình học

Nội dung khóa học

Unit 1
In the hallway
Ở hành lang
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ʌ/ gloves, honey, mother, son
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ʌ/ gloves, honey, mother, son Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Can you see the gloves?
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Can you see the gloves? Bài tập
Unit 2
At the cafe
Ở quán cà phê
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/eɪ/ baby, cake, grapes, table
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /eɪ/ baby, cake, grapes, table Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
The cake is on the table.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns The cake is on the table. Bài tập
Unit 3
On the street
Ở trên đường
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/aɪ/ Mike, bike, five, slide
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /aɪ/ Mike, bike, five, slide Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Five boys are riding bikes.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Five boys are riding bikes. Bài tập
Unit 4
At the ice cream van
Tại điểm xe bán kem
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/iː/ beach, ice cream, peach, tea
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /iː/ beach, ice cream, peach, tea Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
They’re having ice cream.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns They’re having ice cream. Bài tập
Unit 5
In the woodland
Ở trong rừng
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/iː/ bee, sheep, sweets, tree
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /iː/ bee, sheep, sweets, tree Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I can draw a bee.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I can draw a bee. Bài tập
Review 1
Unit 1-Unit 5
Ôn tập Unit 1-Unit 5
icon-arrow-down
Review 1
Unit 1-Unit 5
Review
Ôn tập Unit 1-Unit 5
Bài tập
Review 1
Unit 1-Unit 5
Review Ôn tập Unit 1-Unit 5 Bài tập
Unit 6
At the breakfast table
Tại bàn ăn sáng
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/e/ bread, breakfast, head, sweater
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /e/ bread, breakfast, head, sweater Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I have breakfast.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I have breakfast. Bài tập
Unit 7
On the coast
Trên bờ biển
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/əʊ/ boat, coach, coast, coat
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /əʊ/ boat, coach, coast, coat Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I can see the boat
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I can see the boat Bài tập
Unit 8
At the school festival
Tại lễ hội trường
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/u:/ balloon, food, school, scooter
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /u:/ balloon, food, school, scooter Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
He’s drawing a balloon.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns He’s drawing a balloon. Bài tập
Unit 9
On the river
Ở trên sông
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/aʊ/ blouse, house, mouse, trousers
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /aʊ/ blouse, house, mouse, trousers Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Look at the house.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Look at the house. Bài tập
Unit 10
In the classroom
Trong lớp học
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ə(r)/ baker, dancer, driver, teacher
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ə(r)/ baker, dancer, driver, teacher Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
She’s a teacher.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns She’s a teacher. Bài tập
Review 2
Unit 6-Unit 10
Ôn tập Unit 6-Unit 10
icon-arrow-down
Review 2
Unit 6-Unit 10
Review
Ôn tập Unit 6-Unit 10
Bài tập
Review 2
Unit 6-Unit 10
Review Ôn tập Unit 6-Unit 10 Bài tập
Unit 11
At the campsite
Tại điểm cắm trại
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/bl/ black, blackberries, blanket, blossom
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /bl/ black, blackberries, blanket, blossom Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Where is/are the blanket/ blankets?...
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Where is/are the blanket/ blankets? It’s/They’re on the table. Bài tập
Unit 12
On the bridge
Ở trên cầu
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/br/ Brian, branch, bridge, brush
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /br/ Brian, branch, bridge, brush Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What’s Brian doing?/He’s drawing a...
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What’s Brian doing?/He’s drawing a branch. Bài tập
Unit 13
In the village square
Ở quảng trường làng
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/cl/ clock, clothes, cloud, clown
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /cl/ clock, clothes, cloud, clown Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Can you see a clock?/Yes, I can./No, I...
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Can you see a clock?/Yes, I can./No, I can’t. Bài tập
Unit 14
At the supermarket
Ở siêu thị
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/tʃ/ cheese, cherries, chicken, chocolate
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /tʃ/ cheese, cherries, chicken, chocolate Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What do we need?/We need some chicken.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What do we need?/We need some chicken. Bài tập
Unit 15
In the clothes shop
Trong cửa hàng quần áo
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ʃ/ shoes, shop, shorts, T-shirt
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ʃ/ shoes, shop, shorts, T-shirt Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What do you want to buy?/I want to buy...
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What do you want to buy?/I want to buy some shorts. Bài tập
Review 3
Unit 11-Unit 15
Ôn tập Unit 11-Unit 15
icon-arrow-down
Review 3
Unit 11-Unit 15
Review
Ôn tập Unit 11-Unit 15
Bài tập
Review 3
Unit 11-Unit 15
Review Ôn tập Unit 11-Unit 15 Bài tập
Unit 16
In the playground
Trong sân chơi
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/pl/ plane, plant, plate, plum
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /pl/ plane, plant, plate, plum Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What are these?/They are planes.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What are these?/They are planes. Bài tập
Unit 17
In the mountains
Ở trên núi
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/sk/ skating, skiing, skirt, sky
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /sk/ skating, skiing, skirt, sky Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What are they doing?/They are skiing.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What are they doing?/They are skiing. Bài tập
Unit 18
On the train
Ở trên tàu hỏa
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/tr/ train, tray, trolley, truck
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /tr/ train, tray, trolley, truck Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Where’s the truck?/It’s on the road.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Where’s the truck?/It’s on the road. Bài tập
Unit 19
In the living room
Trong phòng khách
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ð/ brother, feathers, grandfather,...
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ð/ brother, feathers, grandfather, grandmother Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Who’s that?/That’s my grandmother.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Who’s that?/That’s my grandmother. Bài tập
Unit 20
At the doctor's
Ở phòng khám
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/θ/ mouth, throat, thumb, tooth
Bài tập
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /θ/ mouth, throat, thumb, tooth Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
What’s the matter?/My tooth is painful.
Bài tập
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns What’s the matter?/My tooth is painful. Bài tập
Review 4
Unit 16-Unit 20
Ôn tập Unit 16-Unit 20
icon-arrow-down
Review 4
Unit 16-Unit 20
Review
Ôn tập Unit 16-Unit 20
Bài tập
Review 4
Unit 16-Unit 20
Review Ôn tập Unit 16-Unit 20 Bài tập

Đánh giá và nhận xét

Đánh giá

4.5
6 đánh giá
5 Sao
4
4 Sao
1
3 Sao
0
2 Sao
0
1 Sao
1

Loading..