Cấp độ 1 - Tiếng Anh toàn diện lớp 1
  • Dẫn nhập -Tổng kết bài học: Giáo viên Thu Chi
  • Giảng dạy chính, phát âm chuẩn: Giảng viên Aaron Gardiner
  • Tặng sách học từ vựng tiếng Anh ( NXB Đại học Quốc Gia ) 
5.0 (20)
Thông tin khóa học

 Lợi ích của khóa học:

Tạo dựng nền tảng học tâp, phát âm chuẩn cho bé ngay từ đầu. Tạo hứng thú và ý thức cho bé khi bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh bằng việc làm quen, nhận biết các yếu tố cơ bản nhất của môn ngoại ngữ này.

Cấu trúc khóa học:

  • 44 video bài giảng tương ứng với 250 phút học
  • 586 câu hỏi trắc nghiệm luyện tập

Cách thức học:

Học mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị trong vòng 12 tháng kể từ ngày kích hoạt đăng ký khóa học

Phương pháp đào tạo phù hợp với mọi học sinh Việt Nam:

Bổ trợ:

  • Kiểm tra năng lực đầu vào miễn phí
  • Hỗ trợ học online từ đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm trong suốt quá trình học
  • Tham gia Group kín trên facebook để nhận kho tài liệu chất lượng

Chúc bé có thật nhiều kiến thức bổ ích khi học với Khóa Mega Fighting tại Megastudy Kids!

Xem thêm

Nội dung khóa học

Unit 1
In the park
Trong công viên
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/b/ Ba, Bill, ball, book
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /b/ Ba, Bill, ball, book
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
Hi. I’m Ba./ It’s a book.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns Hi. I’m Ba./ It’s a book.
Unit 2
In the dining room
Trong phòng ăn
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/k/ cake, car, cat, cup
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /k/ cake, car, cat, cup
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I have a cup.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I have a cup.
Unit 3
At the street market
Ở chợ
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/æ/ Ann, apple, bag, hat
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /æ/ Ann, apple, bag, hat
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
This is my bag.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns This is my bag.
Unit 4
In the bedroom
Trong phòng ngủ
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/d/ Dan, desk, dog, door
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /d/ Dan, desk, dog, door
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
This is Dan./ This is my dog.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns This is Dan./ This is my dog.
Unit 5
At the fish and chip shop
Ở cửa hàng cá và khoai tây chiên
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/ɪ/ Tim, chips, fish, milk
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /ɪ/ Tim, chips, fish, milk
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
I like milk.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns I like milk.
Review 1
Unit 1-Unit 5
Ôn tập Unit 1-Unit 5
icon-arrow-down
Review 1
Unit 1-Unit 5
Review
Ôn tập Unit 1-Unit 5
Review 1
Unit 1-Unit 5
Review Ôn tập Unit 1-Unit 5
Unit 6
On the farm
Trên nông trại
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/e/ Ben, eggs, hens, umbrella
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /e/ Ben, eggs, hens, umbrella
Lesson 2:
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
They’re hens.
Lesson 2:
Cấu trúc câu
Sentence Patterns They’re hens.
Unit 7
In the backyard
Ở sân sau nhà
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/g/ girl, goat, gate, garden
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /g/ girl, goat, gate, garden
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns
There’s a goat.
Lesson 2
Cấu trúc câu
Sentence Patterns There’s a goat.
Unit 8
In the playground
Trong sân chơi
icon-arrow-down
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary
/h/ Hoa, hair, hand, head
Lesson 1
Phát âm và Từ vựng
Phonics and Vocabulary /h/ Hoa, hair, hand, head
Lesson 2