Cách thêm s/es vào Danh từ số nhiều

Đăng lúc: 23/10/2019
Để cấu tạo nên danh từ số nhiều, ta có 2 cách. Một là những danh từ không có quy tắc, chúng ta cần nhớ. Hai là thêm s/es vào danh từ số ít, theo quy tắc để cấu tạo nên danh từ số nhiều. Những quy tắc đó là gì? Khám phá cùng Megastudy Kids nhé!
Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh tiểu học, Tiếng anh cho bé, Danh từ số nhiều, cách thêm s/es