AHA GRAMMAR HỌC NHANH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 3 - CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI - ĐỊA ĐIỂM - SỰ VẬT - ĐỘNG VẬT

Đăng lúc: 10/08/2020

Megastudy Kids gửi tặng ba mẹ và các bạn học sinh tài liệu học ngữ pháp tiếng anh lớp 3. Chủ đề: Person/Place/Thing/Animal (Người/ Địa điểm/Sự vật/Động vật)

Trong chủ đề này, các em sẽ được:

1. Chủ điểm ngữ pháp

Giới thiệu các khái niệm ngữ pháp cơ bản về Người/ Địa điểm/Sự vật/Động vật đi kèm biểu đồ ngữ pháp đơn giản bên cạnh các ví dụ rõ ràng ai là người? Đâu là địa điểm?,...

Person (Người): Boy, girl,  teacher,...

Place (Địa điểm): house, park, school,...

Thing (Đồ vật):  book,  pencil, hat,...

Animail (Động vật):  dog, cat, lion,..

2. Thực hành 

Cung cấp đa dạng các dạng hoạt động, đưa người học tiếp cận từng bước với quy tắc ngữ pháp để người học có thể sử dụng quy tắc  ngữ pháp một cách chính xác.

3. Ngữ pháp đọc hiểu 

Sẽ cung cấp cho các em các bài đọc như email, tạp chí, thư, câu chuyện,... để áp dụng quy tắc ngữ pháp vào trong ngữ cảnh và củng cố  kiến  thức  đã học,..

4.  Ôn tập 

Để củng cố lại  kiến thức đã học.

Đăng ký tư vấn học thử miễn phí
Tư vấn lộ trình học tiếng Anh - Giúp bé bứt phá điểm số chỉ sau 2 tuần.