Học phí Combo 2
khóa Mega Fighting và Grammar Go
Chọn gói
Tiến hành đặt mua
Hoàn Tất đặt mua
* Phiên bản combo đầy đủ 1 năm
749.000 đ
3.900.000 đ
Sở hữu đầy đủ 8 khóa học Tiếng Anh
* Phiên bản combo đầy đủ 2 năm
849.000 đ
7.900.000 đ
Sở hữu đầy đủ 8 khóa học Tiếng Anh
Đặc quyềnCombo 1 năm
Sở hữu đầy đủ 8 khóa học Tiếng Anh và hàng nghìn câu hỏi trắc nghiệm
Phù hợp với gia đình có 2 bạn nhỏ hoặc các bé tiếp thu nhanh, có thể học vượt cấp độ.
Tặng 2 cuốn sách Giỏi tiếng Anh trong danh sách https://megabook.vn/bo-suu-tap/sach-tang-kem ( Nhân viên tư vấn sẽ xác nhận quà tặng )
Đặc quyềnCombo 2 năm
Sở hữu đầy đủ 8 khóa học Tiếng Anh và hàng nghìn câu hỏi trắc nghiệm
Phù hợp với gia đình có 2 bạn nhỏ hoặc các bé tiếp thu nhanh, có thể học vượt cấp độ.
Tặng 3 cuốn sách Giỏi tiếng Anh trong danh sách https://megabook.vn/bo-suu-tap/sach-tang-kem ( Nhân viên tư vấn sẽ xác nhận quà tặng )