Chọn gói
Tiến hành đặt mua
Hoàn Tất đặt mua
Gói 1 năm
  • Học phí 1 năm
  • Khóa học Mega5 - 5 cấp độ sử dụng trong vòng 1 năm
  • 890.000đ
  • 490.000đ
  • Tặng kèm thêm 1 cuốn sách học nhanh từ vựng, được in màu do NXB Quốc gia ấn hành trị giá 100.000đ
Gói 2 năm
  • Học phí 2 năm
  • Khóa học Mega5 - 5 cấp độ sử dụng trong vòng 2 năm
  • 1.290.000đ
  • 690.000đ
  • Tặng kèm thêm 3 cuốn sách học nhanh từ vựng, được in màu do NXB Quốc gia ấn hành trị giá 300.000đ